Dag VAR, Hallo DBA

 

Per 1 mei 2016 is de VAR afschaft en is de wet DBA van kracht. De wet DBA zorgt ervoor dat de Belastingdienst schijnzelfstandigheid beter kan tegengaan. In plaats van de VAR, kunnen opdrachtgevers en zzp'ers overeenkomsten gebruiken die door de Belastingdienst zijn opgesteld of beoordeeld. Daarmee hebben opdrachtgevers en zzp'ers, net zoals bij de VAR, vooraf zekerheid over de arbeidsrelatie. Het gebruik van deze overeenkomsten is, net als bij de VAR, niet verplicht.

 

Overgangsperiode

 

Om alle partijen aan het nieuwe systeem van modelovereenkomsten te laten wennen, geldt er een overgangsperiode tot 1 mei 2017. De eerste fase liep tot 1 mei 2016. De focus lag in deze periode op het geven van voorlichting van de Belastingdienst aan alle zzp'ers in Nederland. Zo ontvingen alle VAR-houders een brief van de Belastingdienst over de DBA en organiseerde de Belastingdienst chatsessies met zzp’ers en webinars voor opdrachtgevers en zzp'ers. Ook is er nu voldoende informatie beschikbaar op de internetsite van de Belastingdienst, het Ondernemersplein en sociale media. En er was nauw samengewerkt met belangenorganisaties en de Belastingdienst om gezamenlijk de voorlichting over DBA vorm te geven, bijvoorbeeld door middel van voorlichtingsbijeenkomsten. Inmiddels staan er ook al allerlei modelovereenkomsten op de website van de Belastingdienst vermeld.Henk Kenter

Opdrachtgevers en zzp'ers krijgen tot 1 mei 2017 de tijd om te bepalen of het nodig is om met een modelovereenkomst te werken. Ook hebben zij de tijd om te bepalen welke modelovereenkomst past bij de manier waarop zij werken. Tot 1 mei 2017 geeft de Belastingdienst voorlichting en helpen zij bij de invoering van de nieuwe werkwijze. Voor zzp'ers en hun opdrachtgevers geldt dit jaar wel een inspanningsverplichting: zij moeten actief bezig zijn de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat de zzp'er niet in loondienst werkt. Bijvoorbeeld door aantoonbaar met elkaar in gesprek te zijn over het gebruik van een modelovereenkomst en over eventuele aanpassingen in de werkwijze die daarvoor nodig zijn.

Bij Accountant Vast kunnen wij u veel meer vertellen over de huidige wijzingen en zo nodig ondersteunen! Voor vragen neem contact met ons op: 0229-280080!

Dag VAR, Hallo DBA