Kleineondernemersregeling

Voor de ondernemers die per saldo niet zoveel btw hoeven te betalen is er een speciale regeling van toepassing: de kleineondernemersregeling (KOR). Als je als ondernemer onder de KOR valt, hoef je minder of zelfs geen btw te betalen aan de Belastingdienst. Om in aanmerking te komen voor de KOR zijn er vier voorwaarden waarvan je moet voldoen:

Je hebt een eenmanszaak of bent onderdeel van een maatschap/vof.
Je betaalt na aftrek van de voorbelasting op jaarbasis minder dan € 1.883 btw.
Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.
Je onderneming is in Nederland gevestigd.

Totale ontzorging voor uw administratieDE REGELING

Als je voldoet aan de voorwaarden kun je de regeling toepassen bij je laatste aangifte van het jaar. De hoeveelheid belastingvermindering die je krijgt, hangt af van het btw-bedrag dat je zou moeten betalen wanneer je de regeling niet zou toepassen. Betaal je 1.883 of minder, maar meer dan € 1.345 dan is de vermindering van te betalen btw de formule 2,5 x ( € 1.883 - jaarbedrag btw).

GEEN BTW

Betaal je per jaar minder dan € 1.345 btw, dan is de vermindering gelijk aan het btw-bedrag. Je hoeft dus geen btw te betalen! Als dat voor meerdere jaren is kun je ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen bij de belastingdienst. In de aanvraag moet duidelijk zijn wat je aan btw betaalt en dat dit in de komende jaren stabiel blijft.

TIP

Let erop dat de Belastingdienst niet automatisch de KOR toepast en dat het soms slim kan zijn als je net buiten de KOR valt om te overwegen een investering te doen om het btw-bedrag zodanig omlaag te brengen dat je binnen de regeling valt!

Wij van Accountant Vast zorgen er juist voor dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de KOR. Kies als kleine ondernemer dan ook voor het ZZP ALL-IN pakket! Totale ontzorging voor € 65 per maand. Voor meer informatie, zie de website of neem contact met ons op: 0229-280080.

Kleineondernemersregeling