Ondernemersaftrek – deel 3 startersaftrek

 

De startersaftrek is in principe een verhoging van de zelfstandigenaftrek, bedoeld om de startende onderneming te stimuleren met een extra aftrekpost.

Starters mogen in de eerste vijf jaar van hun bedrijf in totaal drie keer de startersaftrek toepassen en zo hun zelfstandigenaftrek verhogen. Als je voldoet aan het urencriterium mag je dit bedrag namelijk verhogen met 2.123 euro.

Je maakt echter alleen aanspraak op de startersaftrek wanneer je:

  • In één (of meer) van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest
  • In deze periode niet vaker dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast
Slider Cloud Accountant
Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Als je vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering begint met ondernemen, heb je in veel gevallen recht op de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Je moet hiervoor wel minimaal achthonderd uur per jaar aan jouw bedrijf werken. Ook deze startersaftrek kan maximaal drie jaar worden toegepast.

Voorwaarden zijn:

  • Je hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • Je voldoet niet aan het standaard urencriterium, maar wel aan het verlaagde urencriterium van achthonderd uur    

Goed om te weten: de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid kun je maximaal drie jaar toepassen. De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is maximaal de behaalde winst. De bedragen voor deze aftrekpost bereken je als volgt:

  • Twaalfduizend euro als je in de vijf voorafgaande jaren geen gebruik maakte van deze aftrek
  • Achtduizend euro als je één keer in de vijf voorafgaande jaren deze aftrekpost hebt toegepast
  • Vierduizend euro als je al twee keer in de vijf voorafgaande jaren gebruik maakte van deze aftrek
Ondernemersaftrek – deel 3 startersaftrek